Privacyverklaring:
Elektro-Rama respecteert de privacy van alle gebruikers die van onze site gebruik maken.
We zullen er voor zorgen dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor de bestellingen en indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen, acties en nieuwe producten.

Uw persoonlijke gegevens:
We stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.